Hradištěk – chráněné uzemí výskytem rostlin které se vyskytují jen na pár místech u nás

Okres Břeclav, Jihomoravský kraj

Nachází se 3 km severně od největší vinařské obce v republice – Velkých Bílovic.Kdysi středověký hrádek, tedy co po něm zbylo stopy v terénu, ale byly zde kvůli zemědělskému využití ještě koncem 19.století zarovnány příkopy, které dnes tvoří výrazný terénní stupeň.

Dnes tu stojí kaple zasvěcená sv. Cyrilovi, sv. Metodějovi, sv. Václavovi a sv. Urbanovi. postavená v letech 2002 kdy byli před stavbou štěrkem vyrovnán povrch a zavezen příkop.  Po stavbě byly sem umístěny lavičky a ke kapličce vedou schody.

Hrádek měl podobu klasického jednoduchého sídla se zaobleným jádrem, které obtáčel příkop a val. Je také možné, že od pokračující, mírně se zvedající náhorní planiny na severozápadě, byl oddělen ještě jedním příkopem, kterým dnes vede úvozová cesta. Samotné jádro hrádku má dnes rozměry přibližně 20 x 15 m a oproti zavezenému příkopu má výšku asi 5 m. Stopy po zástavbě jsou dnes zcela setřeny. Podle mírných náznaků vnějšího valu, který je ještě vidět především na severu, měl příkop největší šířku asi 20 m. Jižně od vnější strany příkopu se rýsuje ještě velmi malá trojúhelníková plocha, využívaná podle umístění pravděpodobně jako předhradí.

Je z něho široký rozhled do rozlehého plochého úvalu směrem k Dyji, kde za ním na horizontu se zvedají majestátně Pavlovské vrchy.
Prudké jižní svahy  pod kaplí jsou z botanického hlediska pozoruhodnou lokalitou se stepní vegetací.  Stanoviště Zímarky bylo zapsáno i do soustavy celoevropsky chráněných území NATURA 2000,  Rostou tu rostliny které jen tak někde neuvidíme jen na některých místech české republiky.

Mužem zde vidět:
Panonské sprašové stepní trávníky,
dale rostlinu katrán tatarský (Crambe tataria).Vytrvalá, 30 – 80 cm vysoká bylina s mohutným dlouhým kořenem. Lodyha přímá, tlustá, od báze bohatě větvená. Přízemní listy velké, nepradidelně 2x peřenodílné až peřenosečné, střední a horní listy menší, jednodušeji členěné, všechny masité. Květy velmi četné, intenzívně medově vonné, v hustých chocholičnatých latách. Kališní lístky eliptické nebo vejčitě podlouhlé, korunní bílé, podlouhle až široce eliptické. Plody jsou kulovité až vejcovitě kulovité nažky (tento typ plodu je u brukvovitých vzácný, typickým plodem jsou šešule a šešulky).

Katrán tatarský nelze v době květu zaměnit, rostliny tvoří statné, až metrové bílé koule a lokality v tu dobu vypadají jako stráně s pasoucími se ovcemi. Má zajímavý způsob šíření semen – po odkvětu se celá rostlina odlomí, vítr ji koulí po okolí, přičemž se postupně uvolňují semena. Takové druhy se nazývají stepními běžci. Katrán tímto způsobem rychle proniká i do opuštěných polních kultur (na úhory). Velmi dobře snáší stepní požáry.

Mezi orchideje patří vzácný vstavač vojenský (Orchis militaris) Vytrvalá, 20-45 cm vysoká bylina. Listy jsou světle zelené, vejčité až obvejčité, nahloučené v dolní polovině lodyhy. Květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené ze středně velkých květů, které vyrůstají z paždí krátkých listenů. Vnější a vnitřní okvětní lístky tvoří kopinatě vejčitou, špičatou, uzavřenou přilbu, která je vně světle růžová a uvnitř s výrazným nachovým žilkováním. Pysk je světle červený, místy štětinkatý, na okrajích tmavší, hluboce trojdílný, trojlaločný. Postranní laloky jsou čárkovité, odstálé. Prostřední lalok je větší, na konci rozšířený ve dva cípy, mezi nimiž je malý krátký zoubek. Ostruha je válcovitá. Plody jsou válcovité tobolky.

Ke stepní vegetaci náleží trávy. Z těch  zajímavých lze zde mimo jiné najít kavyly tvořící statné trsy.  Na Hradišťku  rostou  tři druhy a to kavyl vláskovitý (Stipa capillata) vysoká 30-100 cm, s listy na vnitřní straně hustě chlupatými, na vnější straně a na pochvě lysými, dobře poznatelná i v době mimo kvetení podle toho, že její tvrdá stébla vytrvávají v trsech až do příštího roku. Jako všechny kavyly se vyznačuje výrazně (až přes 10 cm) prodlouženými osinami, které jsou ale na rozdíl od ostatních kavylů nepéřité; dalším rozdílem je doba kvetení – zatímco všechny ostatní naše kavyly kvetou v květnu a červnu, kavyl vláskovitý až v červenci a srpnu.

kavyl sličný (Stipa pulcherrima) a kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) , posledním dvěma se lidově říká vousy sv. Ivana.   když fouká vítr, Vypadá to, jakoby se celé svahy pohybovaly do rytmu, který odměřují nárazy větru. –  porost kavylu se vlní jako moře.

Botanici na Hradišťku popsali 17 druhů chráněných rostlin například hvězdnici chlumní, vlnici chlupatou, len žlutý, len tenkolistýhlaváček jarní.

Všimli ste jsi u obou rostlin názvu?  Kafrán tatarký  a  Vstavač vojenský ( Květy připomínají svým tvarem postavu rozkročeného vojáčka s přilbou, odtud také získal svoje druhové jméno) …..   Oba mají v sobě název který souvicí válečním tažením.
Kromně toho jsou zvláštní i původem odkuď pocházejí.    Tak zniká otázka jak se k nám  dostali? A odpověď …

Okolní krajina byla poznamenána Vpády Bočkajovců , které vystřídá třicetiletá válka a nájezdy tatarskotureckých vojsk.  A později tudy prošla i Francouzská vojska.  I když je i jiná možnost že tyhle rostliny Kafran tatarský a Kavyl byl zanesen do naších krajů kupeckými karavanami.  Které přišli do naších krajů ne aby puštošily ale měli snámi obchodní styk.

Rostliny se jinak také vyskytují u nás na Pouzdřanské stepy, Čejkovické Špidláky a jiné Dunajovické kopce.

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice vpád tatarů se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Hradištěk – chráněné uzemí výskytem rostlin které se vyskytují jen na pár místech u nás

  1. Pingback: kraj Jihomoravský – Okres Břeclav | Majovyhonzik – obyčejné neobyčejným pohledem

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s