Mezi Jívovou a Domašovem – zaniklá ves Kuznin

Okres Olomouc

Mezi Jívovou a Domašovem le­žela v 16. století ves Kuznin, kterou třicetiletá válka zcela zničila. Nejprve propukla v obci morová nákaza, které podlehla většina obyvatel, dílo zkázy potom dokonala švédská vojska a vesnici vypálila. Zbytek obyvatel uprchl do nedaleké Jívové.

Před těmito tragickými událostmi žil v obci starý dřevorubec s dcerou Johanou. Žena mu umřela krátce po porodu, přesto vychoval Johanu, jak nejlépe dovedl. Chodil každý den do lesa za prací a Johana obstarávala skromné hospodářství.

Kdysi dřevorubec měl první lásku Jmenovala se Gerda.  Bylo  to už dávno, kdy chodíval v jejich stopách po lesní pěšině, když se vracela ze vsi domů, do osamělého domku uhlíře Volfa!  On tehdy za ní chodil jako stín, neměl odvahu ji oslovit a vyznat že ji vlastně miloval. A ona byla zase příliš hrdá na to, aby alespoň úsměvem naznačila, že jí také není lhostejný. Tak plynuly měsíce, aniž by někdo z těch dvou vystoupil ze zača­rovaného kruhu a oslovil druhého. Nebylo se tedy co divit, když jednoho dne se jiná dívka ze vsi vyznala mladíkovi ze svých citů, že přijal její nabídku. Znali se již od mládí, byla to hodná a počestná žena. Začali se navzájem stále více sbližovat a vzpomínku na Gerdu od vanul první jarní vánek.

Gerda to že jsi nevybral ji  považovala to za velkou zradu, cítila se ponížená a přísa­hala pomstu. Krátce poté se odstěhovala do jiného kraje a dře­vorubec již nikdy o ní neslyšel a  netu­šil ani o pomstě, která se navždy usídlila v Gerdině srdci, i když od té doby uplynulo mnoho let.

Johana, jednoho járního dne rozradostněná slunečními paprsky, vyběhla před polednem do lesa. Sbírala první sněženky, objímala stromy a cítila, jak do jejich dlaní proudí síla jarní mízy.  Tehdy se zde potkala poprvé mladým myslivecem.
Tento den byl kdy prvně se jeden do druhého zahleděli

Od toho dne se pravidelně scházeli v poledne u starého dubu, který chladil svými větvemi jejich rozpálená srdce. V těch nádherných chvílích však nikdo netušil, že se na prů­zračnou oblohu řítí zlověstný mrak.

V hlubokém lese, nedaleko místa, kde se milenci objímali, žila v zanedbané polorozpadlé chatrči stařena. Byla to Gerda, uhlířova dcera, která se po smrti svých rodičů, uchýlila do samoty zdejších lesů. Celý život nepřestala doufat, že přijde okamžik, kdy bude moci vykonat svou pomstu. Připravovala za pomoci zlých sil kouzla, která měla vynést ortel nad dřevo­rubcovým rodem. Protože jeho žena záhy zemřela, přenesla všechnu zlobu a zášť na Johanu.

Když jednoho dne zjistila, že se Johana schází s myslivcem u starého dubu, její zatrpklá duše zajásala a pustila se do čaro­dějných příprav. V noci, když se Měsíc zahalil do černého pláš­tě, sovy začaly houkat a v temnotě zmizelo všechno světlo, sfoukla Gerda ve své chatrči svíci. V namodralém dýmu se najednou objevila hrůzná tvář, v jejíž bezzubém šklebu se zra­čil souhlas se vším zlým. Stařena vzdala přízraku temnot hold divokým tancem. Rozcuchaná a znetvořená vyčerpáním do­padla na zem a zvolala:

„Díky za radu, Pane temnot! Mým uším lahodí to, co jsi mi nášeptál. Na tvou počest zabuším třikrát do pařezu a znovu prokleju všechny, kteří se jak kohouti naparují tím, že milují! Provedu vše, co jsi mi poradil a o nějaké lítosti nebude ani řeči, protože jen ty mi dáváš právo trestat vše, co vzdoruje zlu a zákonům podsvětí!“

Stařena se zachechtala, převrátila se na bok a potom se už vznášely ke stropu jen jedovaté páry jejich snů.

V Kuzninu zatím žila celá ves přípravami na veselku. V dřevorubcově chalupě to vonělo koláči, pod okny stály při­praveny soudky s pivem a medovinou, selky si utíraly mastné ruce do zástěry a všude bylo plno horečného spěchu. Johana krátce před polednem opustila upovídané a rozesmáté sou­sedky, protože se chtěla ještě naposledy před svatbou podívat na místo, kde poznala svou lásku. Zvesela si vykračovala, přes­tože slunce toho dne nesvítilo a celou krajinu halil šedý stín. Najednou jí zlá předtucha zastřela usměvavou tvář. Čím více se blížila ke starému dubu, tím cítila větší úzkost.

Když došla na místo, hrůzou vykřikla. Vedle stromu stál | nehybně myslivec, tupým pohledem zíral do prázdna, ústa  měl stažena bolestí a vlasy pokryté pavouci sítí. V mrtvolně bledých rukou držel chléb, který neklidně drobil na zem a zdálo se, že, kromě toho, nic jiného nevnímá.

Byl uvězněn ve světě zlých sil tak hluboko, že nemohl vyjít vstříc ani zoufalému hlasu milující dívky.  „Copak mne nepoznáváš? Bože můj, co se to s tebou stalo?“ zoufale volala na zjevení. „Žádné zlé čáry mi tě nevez­mou! Chci být stále s tebou!“ vzlykala nešťastná Johana.

„Budiž, budeš mít, co chceš! Když tě neodradila podoba tvého milého, můžete být věčně spolu! Až za hrob!“ ozvalo se z křoví a stařena se vysoukala před nebohou dívku. Dotkla se její hlavy zahnutým prstem a Johana se začala ztrácet. Na místě, kde stála, se objevila bílá kočka, která se rozběhla k mysliv­ci. Ten se sehnul, aby ji pohladil, a v té chvíli se příšerná scéna rozplynula.

Jen na silné větvi starého dubu zakrákorala šedivá vrána a její ponurý křik byl výstrahou i prokletím.

Od těch dob se v lesích mezi Jívovou a Domašovem v pra­vé poledne zjevuje zelený myslivec doprovázený bílou koč­kou. Když je někdo zahlédne, jak tiše sedí a společně jedí chléb, možná si připomene tuto pověst a to, že opravdové lásce ne­vadí ani pohled na tvář změněnou zlým osudem.

Jméno obce připomíná ještě název Kunčická cesta.Drvoštěpům pracujícím v lese a sběračům borůvek, jichž je zde plno, prý se občas v poledních hodinách ukáže zelený myslivec. Sedí někde na větvi stromu a odpočívá. S ním zde bývá celá smečka psů. Jde-li někdo kolem, nemá promluvit ani slovíčko. Kdo jediným hlasitým slovem poruší tajemné ticho poledne, vrhne se na něho celá psí smečka a rozsápe ho. Tož pozor!

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice morová nákaza, prokletá láska, švédské utoky na naši zemi, čarodějnice a lidé co se upsali dáblu se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Mezi Jívovou a Domašovem – zaniklá ves Kuznin

  1. Pingback: kraj Olomoucký – Šternbersko | Majovyhonzik – obyčejné neobyčejným pohledem

  2. Martin Dvořák napsal:

    Dobrý den, prosím o svolení publikace této pověsti na mém webu http://www.jivova.com a o uvedení pův. zdroje.

    • majovyhonzik napsal:

      Nepokládám nic co je zde – sebe jako autora, vše je většinou staršího data než jsem já. Informace jsou jak knihovna také se nikdo neptá jak tu knihu použiji a nejsem nutný zdělovat to co mi vnitřně přinese a původní zdroj to dávno nevím … takže tím jak druhý naloží je už mimo můj zájem.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s