kraj Olomoucký – Zábřežsko

tohle je strušný popis míst daném kraji odkaz pokud není uvedeno jinak je po kliknutí na jméno obce, města , místa ..

Brníčko
Padli při hájení Brníčka. Rytíři, hrdinové co padli v boji za vlast. Od hodiny své smrtí ve skále (asi Bradlo) očekávají pokynů, až budou zavoláni ku pomoci v boji proti nepřátelům českého národa.

Březná
čert měl obrátit tok říčky Březne – balvany donesl jsi na to až z Krkonoš – Jeden sedlák ve vsi Březne měl pěknou dceru. Namlouval si ji čert, ale ona v tom svém nápadníku poznala čerta a nechtěla ho. Aby se ho zbavila, řekla mu, že si ho vezme jen tehdy, dokáže-li během jediné noci do rána obrátit vodu říčky Březne tak, aby tekla opačným směrem, od jihu k severu.
– Pak přehrabal na severní straně za Mlýnicí (Mlýnický Dvůr) širokou brázdu pro odtok vody.
– pak na jihu u Studýnek a Crhova (asi 3,5 km jjz. od Štítů) přehradil říční tok mohutnou hrází
– Čert právě nesl až z Krkonoš velké skalní bradlo, a když slyšel kohouta, jak oznamuje svým družkám jitro, praštil tím bradlem tak zlostně, že se nad Crhovem a Studýnkami rozstříklo na sta balvanů.
V Březne se ještě udržela pověst, že po rovince vedle potoka, který je hraničí mezi Jakubovicemi a Bukovici s Březnou v době od jedenácti hodin do poledne a od dvaceti tří hodin do půlnoci chodí bezhlaví oběšenci. Ještě před nedávném nikdo nechtěl v uvedenou dobu těmi místy jít.
Dubicko
propadlá svatbarozpustilí svatebčané s vozkou i koňmi se propadli do země. Jen ten jediný zbožný vozka s koňmi vyjel.

Horní Studénky
– Jméno dalo vesnici množství studánek a pramenů, vytekajících ze svahů, ale možný je i výklad od “studena”.
Kostel zasvěcený sv. Leonardovi – byl známým poutním místem – A tento svatý Linhart se prý ze Studýnek odstěhoval! Věc se má asi takto: Ve švédských válkách byly Horní Studýnky ob­sazeny švédským vojskem, které sužovalo obyva­telstvo. Část obyvatelstva prchla ještě před pří­chodem Švédů k Šumperku, kdež Švédové nebyli. Zbylí uprchlí později, když nemohli již déle sná­šeti švédské trýznění. Vzali s sebou sochu sv. Lin­harta, která stála na hlavním oltáři. U Šumperka se ubytovali v obci, která se nazývala taktéž Studýnkami.
V době pronásledování nekatolíků v českých zemích prchal nějaký českobratrský šlechtic do Němec a jemu stále v patách byla smečka špionů.
Prchal přes Horní Studýnky. Špehové měli přesný popis jeho obleku a byl by sotva vyváznul, kdyby náhoda mu nepomohla.
hornostudýnský učenec V Horních Studýnkách žil za dávných časů sedlák, který toužil po tom, aby se stal slavným. Scházelo však mu do toho velmi mnoho. Neuměl ani čísti ani psáti. …
Ve skaliskách severomoravských lesů u Písařova, Jakubovic, Horních Studýnek i jinde, bydlely diviženy. Byly to nevzhledné bytosti popelavé pleti. Děti jejich byly rovněž nepěkné, s velkou hlavou, nepodařené, takové »nedoloužné.« Diviženy se rády zbavovaly svých škaredých dětí tím, že je vymě­ňovaly za lidské, vzhlednější. Obyčejně vyměňovaly děti šestinedělek. Proto běda šestinedělce, jestliže by se vzdálila od svého dítěte a nedala je hlídat. Divižena by jistě její dítě si přisvojila a za ně pod­strčila svoje.

– Příběh neštasné lásky
– Loupežníci
– templářský rytíř

zaniklá ves JankovyRovince v lese na poloviční cestě mezi Hoštejnem a Drozdovskou Pilou se říká Jankovy. Bývala tam prý za dávných časů dědina.

Postřelmov
– hrobka šlechtického rodu Bukůvků  došlo zde k přirozené mumifikaci těl zemřelých vlivem dokonalé ventilace v kryptě hrobky, kde jsou v rakvích uložena.
nejpozději v první polovině 14. století v ní byla vybudována zemanská tvrz, která záhy zanikla. Dochovaly se po ní terénní nerovnosti v místní části zvané Kopec.
– obec musela své původní jméno odložit, a za to, že její obyvatelé svého pána postřelili, nazvali ji Postřelmovem.
Postřelmovský Venoušeksoška stará přibližně šest tisíc roků z mladší doby kamenné.

Postřelmůvek
sopka Homole – Obec se rozkládá na východním úpatím vyhaslé sopky Homole (515 m. n. m), jež je součástí přírodního parku Březná.
aquacykliáda – nádrž o délce 25 a šířce 15 metrů přejíždí v převlecích na různě vyzdobených a upravených cyklistických kolech
– slavnosti Ostatky – Vesnicí projde průvod a dojde až do kulturního domu.
ohnivý kůň – z toho koně šlehal oheň na všechny strany
světýlkasvětýlka se seskupila kolem vozu. On je pak pokorným hlasem poprosil: „Prosím vás, světýlka, pomozte mi. Domů je cesta dlouhá a neschůdná, já i moje koně na ni nevidíme. Posviťte mi na cestu k domovu!”
Sotvaže domluvil, světýlka počala poskakovat kolem vozu a svítila,
fajermón – na nedalekém vrchu Homoli se občas objevuje „fajermón”, ohnivý muž. I ten prý, když je někdo v nouzi a poprosí ho, rád pomůže a posvítí na cestu.

Strupšín
Ve vsi Strupšíně mezi samými lesy bydleli za starých časů samí panští uhlíři. Měli malé chaloupky podobné kolnám a kolem každé z nich kousek kamenitého políčka. Kdo měl trochu peněz, koupil si k tomu ještě kus lesa, ten vyklučil a udělal z něho pole.

Svébohov
záhadné koláčehospodyně která měla prý v sobě jakousi podmanivou sílu, schopnosti, kterými udivovala všechny, kdokoliv s ní přišel do styku. Měla ve všem štěstí, krávy jí dobře dojily a na poli měla vždycky úrodu největší z celé dědiny, až jí ostatní sedláci záviděli. – Všichni si zvláště pochutnávali na jejích koláčích. Byly vždycky veliké, do zlatová vypečené, v ústech se jen rozplývaly.

Štíty dříve Šilperk
– Ještě před padesáti lety charakterizovalo celý tento kout lidové rčení začátek kamení a konec chleba.
Původní osada Šilperk vznikla pravděpodobně jako podpůrné osídlení pro středověký hrad ŠilperkPřed dávnými časy, kdy se na severní Moravě ještě na mnoha místech těžila a drtila železná ruda a křemen a po horách šuměly nekonečné hvozdy, žil na šilperském hradě pán, jenž měl tři syny, dal pro každého z nich postavit na blízkých kopcích zámek, a to tak, že když se ze svých zámků jen podívali z oken, dobře na sebe viděli. Všechny tři zámky byly s hradem spojeny podzemními chodbami a bratři, kteří ve světě ledacos viděli, přišli i na nápad spojit hrad a zámky také vzdušnou cestou nad zemí. Provazníci jim utkali pevné motouzy, které dosáhly z jednoho zámku na druhý i na otcovský hrad.
– Z cechu mistrů svobodného umění hmatářského na severní Moravě nejvíce se proslavil jistý Mistr Michal. Ten zvláště na žádném šilperském jarmarku nikdy nemohl chybět.
Péče feudálních majitelů o městečko – rok 1624, kdy se Šilperk dostal po svrchovanou moc Lichtenštejnů, byl osudovým mezníkem v životě vzkvétajícího města. Náboženská i jazyková svoboda spolu s jinými výsadami a výhodami vzaly za nových majitelů za své. Místo nich nastoupilo pronásledování a útisk pro víru a Šilperk ztratil na čas svůj význam jako město.
– Švédská vojska v třicetileté válce přišla do Šilperka třikrát. vojáci si počínali v Šilperku tak, že “s výjimkou kostela a radnice bylo celé městečko úplně a zcela zruinováno, vydrancováno a na nejnižší stupeň přivedeno a zničeno. Po této válečné katastrofě panoval v Šilperku a okolí až do roku 1649 velký hladomor.
– Roku 1680 a 1713 postihl Šilperk mor, na nějž zvláště v roce 1713 pomřelo mnoho lidí. Památníkem této události je morový sloup na náměstí postavený v roce 1716 a obnovený v roce 1868 Antonií Schulzovou rozenou Bartošovou. Od morové rány 1713 neuplynulo ani dvacet let a přes Šilperk se přehnala větrná smršť, která vyvrátila a přelámala v lesích a zahradách většinu stromů a všude bylo tolik dřeva, že je nikdo ani zadarmo nechtěl.
– požáru, který město postihl dne 21. března 1799, při němž shořelo 44 domů, 10 chalup, 8 stodol a 12 chlévů – Ze založení požáru celé město vinilo kováře Klemma a jeho švagrovou Kateřinu Stehlíkovou, kteří prý požár zavinili neopatrnosti při smažení vajíček. Oba se museli před rozezlenými lidmi skrývat, dokud soud neuznal, že jsou bez viny.
poměry ve městě během druhé světové války
kocourkov – město mělo dřív přezdívku kocourkov. V Šilperské kašně byla voda po které hloupý zmoudřel a moudry zhloupl.
z teto kašny pil i jeden hornostudýnský sedlák

Zábřeh
Jiří Tunkl proslul zakládáním rybníků.
Na svém zábřežském panství jich postupně založil celou řadu.
V okolí Zábřeha vznikl velký a malý rybník Závořický, Městský, Zámecký neboli Oborníkový rybník (dnes zvaný Oborník) a Příčínek. O něco později založil Tunkl tři rybníky v okolí Dubicka (Vitošovský, Dubický a Hrabovský) a dva v okolí Třemešku (Zámecký a Frankštácký). Z těchto rybníků se dodnes zachoval rybník Zámecký čili Oborník. Z ostatních můžeme dnes obdivovat pouze zbytky mohutných hrází v blízkosti Zábřeha, Leštiny, Lesnice a Kolšova.
– Stejně jako Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan prý Tunkl po smrti byl zapřažen v dřevěném pluhu a čert s ním oral hráz rybníka. Když málo táhl, čert ho mrskal bičem.

Zvole
vladykové ze Zvole – moravský šlechtický rod, původně vladycký, doložený od 2. poloviny 14. století. Mezi jejich rodové statky patřily Lukavice, Osoblaha, Šumvald. 1567 povýšeni do panského stavu. Rod vymřel na konci 17. století.
goticko-renesanční tvrz – Roku 1972 byla tvrz beze zbytku zbořena a na jejím původním místě dnes stojí zdravotní středisko (budova č. p. 31)
bitva u Zvole – právě 1. října roku 1468 bylo České vojsko poraženo uherským vojskem tzv. černou rotou Matyáše Korvína vedenou hejtmanem Františkem z Háje.
zemřelo zde přibližně 600 až 1000 mužů na české straně a přibližně 300 mužů na straně uherské
Hastrman – rejdíval nejvíc pod Hájem, kde u vody se pásávali koně a kousek dál klisny s hříbaty. V noci v měsíční záři vylézal z Moravy a setrvával až skoro do svítání.

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice Kraj Olomoucký. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s