Archiv pro měsíc: Leden 2012

Otaslavice – vrch Obrova noha

Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přecházejí do kopců a lesů Drahanské vysočiny, 12 km jižně od Prostějova, najdete na mírných svazích a v údolí potoka obec Otaslavice. Okolí bylo osídleno již v dávnověku, jak dosvědčují četná paleolitická naleziště, zbytky … Pokračování textu

Rubriky: kosteli, slovanské a keltské hradiště a staré pohánské svatině, neobvyklé názvy | Komentáře: 1

Kralice – městečko obehnané hradbami – 14.st. větší než Prostějov – upálení tří františkánů – bitva mezi český a uherským králem – bitva mezi pruským a rakouským vojskem – epidemie cholery

Městys Kralice na Hané se nachází v kraji Olomouckem 5km východně od Prostějova, v úrodné hanácké rovině, na nizké terase severovýchodního okraje po obou stranách Mlýnské strouhy široké nivy říčky Valové pod jejím soutokem s Romží. Kralice na Hané jsou … Pokračování textu

Rubriky: císař král president, morová nákaza, Opevnění města, prusko-rakouská bitva, vpád tatarů, škody napáchané ohněm | Komentáře: 1

Dobrochov – zvyk (8. září) studená kuchyně – Dobrochovští draci – kopec předina je středem moravy – v obci řádil mor – a zdarně přeškala i 2 světovou válku

okres Prostějov, kraj olomoucký Dobrochov je malou obcí na Hané pod 312 metrů vysokým kopcem Předina,který je uváděn jako střed Moravy. První písemná zmínka pochází z roku 1131. Nachází se asi 12 km jižně od Prostějova. Proč název Dobrochov O … Pokračování textu

Rubriky: Dračí místa, Druhá světová válka, morová nákaza, Počasí - záznamy bouřek v dějinách, prusko-rakouská bitva, spojení zvířete a tajemného místa - Kočka, škody napáchané ohněm | Komentáře: 1

Čehovice – obec 2x lehla popelem a kostel Na konci 2. světové války byl silně poškozen ruskou armádou

okres prostějov, kraj olomoucký Obec Čehovice leží přibližně 8 km jihovýchodně od okresního města Prostějov na spojnici okresních měst Prostějov-Kroměříž. Na okraji vesnice protéká říčka Vřesůvka. Původní Čehovice stávaly na kopci Stráž, toto místo dnes připomíná kaple sv. Prokopa. V … Pokračování textu

Rubriky: Druhá světová válka, škody napáchané ohněm, švédské utoky na naši zemi | Komentáře: 1

Šternberk – Chrám Zvěstování Panny Marie – bývalí Augustiniánský klášter

Již v románské době stával na tomto místě kostelík zasvěcený svatému Jiří. V roce 1371 byl místo něj postaven gotický kostel. Zakladatelem kostela byl Petr ze Šternberka. Téhož roku přivedl Albert II. do Šternberka augustiniány lateránské kongregace, kteří začali budovat … Pokračování textu

Rubriky: Husitská revoluce, zrušené kráštery | Komentáře: 1

Prostějov – Farní kostel sv. Petra a Pavla – Nejstarší kostel a prostějovský hřbitov

okres Prostějov, kraj Olomoucký Kostel byl považován za nejstarší v Prostějově na základě svého starobylého titulu a na základě domněnky, že v jeho okolí stávala původní ves Prostějovice, ze které se koncem 14. století stalo město Prostějov. Dnes převládá názor, … Pokračování textu

Rubriky: hřbitovy, zrušené kráštery | Komentáře: 1

Prostějov – Farní kostel Povýšení sv. Kříže – bývalý klášter augustiniánských kanovníků

okres prostějov kraj Olomoucký Jihovýchodně od náměstí T. G. Masaryka, za Starou radnicí v Prostějově stojí farní kostel Povýšení sv. Kříže a bývalý klášter augustiniánských kanovníků. Původní kostel zde stál již před r. 1200 a byl součástí areálu tvrze, zaniklé … Pokračování textu

Rubriky: Husitská revoluce, zrušené kráštery | Komentáře: 1

Prostějov – kostel sv. Jana Nepomuckého – Klášter Milosrdných bratří

Klášter Milosrdných bratří – peníze na výstavbu věnovala hraběnka Marie Anna z Lichtenštejna (rozená z Öttingu) jako dar v případě uzdravení jejího syna Jana Nepomuka Karla z Lichtenštejna. Klášter získal svou přetrvávající podobu po přestavbách v letech 1738 – 41 … Pokračování textu

Rubriky: zrušené kráštery | Komentáře: 1

Prostějov – bývalí Františkánský klášter a Císař Josef II.

Historie kostela sv. Cyrila a sv. Metoděje v Prostějově Kostel byl postaven spolu s hospicem v letech 1759 až 1766 na Brněnském předměstí Prostějova řádem bratří kapucínů z Olomouce. Olomoucký biskup Leopold Bedřich, hrabě z Egkhu a Hungerbachu (1758-1760) povolil … Pokračování textu

Rubriky: císař král president, zrušené kráštery | Komentáře: 1

Lhota (u Vyškova) – Pokládali žebráka za císaře Josefa II.

okres Vyškov, kraj jihomoravský Lhota je častý název vesnic, které vznikly v období vrcholné středověké kolonizace na území Čech, Moravy, Slovenska. S tímto názvem se můžeme setkat i v části Uher, v Polsku (ve Slezsku Ligota či Lgota, dále na … Pokračování textu

Rubriky: císař král president | Komentáře: 1

kraj Jihomoravský – Okres Vyškov

tohle je strušný popis míst daném kraji  …. Brankovice – Jižním směrem od Brankovic je malé návrší nazývané Hradištěk a na něm jsou pozůstatky po tvrzi ze 14. století. Dodnes jsou patrné pozůstatky valů, které dokumentují existenci slovanského hradiště na … Pokračování textu

Rubriky: kraj Jihomoravský | Napsat komentář

Rousínov – Císařská prázda – Císař Josef II.zde požádal orajícího sedláka,aby ho nechal orat pole

Rousínov leží v údolí potoka Rakovce pod svahy Drahanské vrchoviny cca 12 km jihozápadně od Vyškova. První zmínky o osídlení spadají do 13.st. a jedná se o část Rousínovec (Starý Rousínov). Nový Rousínov vzniká na silnici Brno-Olomouc, ve 14.-15.st. je … Pokračování textu

Rubriky: císař král president | 2 komentáře

Přerov – Markrabina – císař Josef II. lid jej často zaměňoval s Ječmínkem

Markrabě, alternativně markrabí, (z něm. Markgraf; lat. marchio) je buď titul vládce závislého území, nebo vysoký šlechtický titul. Původně šlo o titul královského nebo císařského úředníka spravujícího marku (tj. pohraniční území Franské říše) nebo markrabství. Titul zavedl Karel Veliký někdy … Pokračování textu

Rubriky: císař král president | Komentáře: 1

Chropyně – Ječmínek

Chropyně je město v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, 7 km severně od Kroměříže. jméno obce značně starobylé. Vychází z nářečného výrazu chrapat (bouchat, tlouci). Protože hlučnost bývá obecně považována za neslušnost, bylo později vytvořeno lidové úsloví „být v Chropíně … Pokračování textu

Rubriky: císař král president | Napsat komentář

Senice na Hané – Císař Josef II.

Obec Senice na Hané se nachází v okrese Olomouc, kraj Olomoucký. Josef II. se narodil dne 13. března roku 1741 ve Vídni do habsbursko-lotrinské rodiny. Byl to nejstarší syn Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského. Protože to byl následník … Pokračování textu

Rubriky: císař král president | Komentáře: 1