Postřelmov – Tvrz – Původ jména Postřelmov

okres Šumperk, kraj Olomoucký

Postřelmov je třítisícovou obcí Olomouckého kraje, okresu Šumperk. Nachází se v rovinatém terénu s nadmořskou výškou 284 m. V jeho katastru se vlévá řeka Desná do řeky Moravy.
Postřelmov leží na trase mezi městem Zábřeh a Šumperk. Má dobré železniční i silniční spojení ve směru Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Jeseník.
Postřelmovskou rovinu z úrodných polí a luk obklopuje překrásný věnec zalesněných kopců s pozadím nejvyšších moravských hor Jeseníků.

Nejstarší částí dnešní vesnice je na jihozápadním okraji Kopec, osídlení je zde doloženo již v polovině 14. století.
Původní vesnice vznikla pravděpodobně ve 13. století a nejpozději v první polovině 14. století v ní byla vybudována zemanská tvrz, která záhy zanikla. Dochovaly se po ní terénní nerovnosti v místní části zvané Kopec.

Když se vydáme směrem k Rovensku, potok nás dovede do míst, kterému se odpradávna říká V Kopci. Na první pohled nás zaujme nápadná kruhová zástavba, kolem níž dodnes vede cesta, přerušená jen v jednom místě parcelou, přiléhající ke stavení č. p. 51. Přesně zde měla stát postřelmovská tvrz. Český středověkký název „kopec“ znamenal ve své době vyvýšené místo, na němž byla tvrz vybudována. Nižší šlechta po vzoru vyšší šlechty také toužila mít opevněné domy i tam, kde nebyl žádný vrchol. Rozhodli se tedy jej vyrobit na rovině umělým navršením.
Postřelmovská tvrz měla všechny znaky tvrze: uměle nasypané návrší, příkop kolem tohoto pahorku i palisádu. Vše bylo potvrzeno archeologickým výzkumem ve 2. polovině 20. století.
Val je dodnes patrný v terénu a tvoří téměř pravidelný kruh o průměru 81 m. Právě na tomto valu bylo postaveno několik domů, které dokola lemovala cesta. Opevněné sídlo pahorku
patrně stávalo za domem č. p. 49. Téměř pravidelný kruhový půdorys se v místě tohoto domu rozšiřuje a evokuje rozvaliny.
V blízkosti byly nalezeny dva vzácné poklady, sekyra a poklad pražských grošů. Tyto nálezy mohou, ale nemusí s existencí tvrze souviset.
V květnu roku 1966 byla nalezena v podlaze domu č. p. 153 keramická nádobka, která byla bohužel výkopem poškozena. Byly v ní objeveny hrudky slepených, zoxidovaných mincí, a to pražské groše Karla IV. a Václava IV. Jedná se o největší soubor pražských grošů na severní Moravě. Dnes si jej můžete prohlédnout ve stálé expozici šumperského muzea.

Se stavbou tvrze souvisí i výstavba postřelmovského kostela, k němuž měli patronátní právo potomci stavebníka, zemané ze Závořic a Kolšova. Z rodů, které Postřelmov vlastnily, je třeba uvést zemany z Postřelmova, ze Závořic a Kolšova, biskupské many ze Zvole, později Žerotíny, pány z Boskovic a Lichtenštejny.

První písemně doložená zmínka o kostele v Postřelmově je ze 14. století. Nejspíše zde byl postaven zemany ze sousedních Závořic a Kolšova, kteří zde pohřbívali své zesnulé příslušníky rodu a jejich manželky.
Jeho gotická podoba vznikla nejpozději v 16. století. Počátkem 17. století kostel vyžadoval opravu věže i stavby.

Loď chrámu byla vystavěna z lomového kamene a nejspíš uvnitř i zvenku omítnuta. Byla původně nižší, později došlo ke zvednutí zdí do současné výšky (možná už v době gotiky). Loď patrně nebyla v době gotiky zaklenuta, ale kryta plochým dřevěným stropem.
Dnešní podobu má kostel z poloviny 19. století, kdy bylo zbořeno starší kněžiště, loď kostela byla prodloužena směrem k silnici a zakončena novým kněžištěm.
Po roce 1644 nebo 1655, kdy kostel velmi poničil požár, bylo potřeba velkých oprav. Rekonstrukce proběhly v tehdy moderním barokním slohu, který nahrazoval přežilou gotiku. Loď i kněžiště se barokně zaklenuly, ve zdech se prolomila okna. V roce 1816 se přistavily dva postranní oltáře. V roce 1853 byla nutná další rekonstrukce značně zchátralého kostela. Zbořilo se zaklenuté kněžiště i sakristie a kostel byl vystavěn do dnešní podoby.
Předpokládaná podoba kostela před přestavbou v roce 1655.

Kostel stál dříve uprostřed hřbitova a vcházelo se do něj bránou, nacházející se vedle hrobky Bukůvků. Od brány vedla přímá cesta ke vchodu kostela v přízemí věže. Po rekonstrukci v roce 1853 kostel rozdělil hřbitov na dvě části a bylo rozhodnuto, že se ponechá (a zvětší) pouze část hřbitova za kostelem a část k obci bude zrušena.
Je nazývána také Procházkova kaple podle jejího zakladatele. Kaplička byla postavena v roce 1696 u chromečské silnice a v roce 1954 opravena. O tom nás také informuje nápis nad vstupními dveřmi. Uvnitř kapličku zdobí kamenná socha Panny Marie.

Publikace Postřelmov od minulosti k současnosti uvádí, že: „starý postřelmovský dřevěný kostel sv. Matouše v r. 1664 či 1665 vyhořel a byl nahrazen větší a hlavně kamennou stavbou na stejném místě.“

Obec se vždy nejmenovala tak, jak ji známe dnes. Měla několik verzí, až překvapivě mnoho:
1) Název odvozen od osobního jména Postřelim (byla mu nejspíš přidělena kolonizace oblasti při soutoku Moravy a Desné). Nebo podle pověsti, kdy poddaní postřelili svého pána.
2) Zkrácená forma Postřelmov.
3) Lidový název Postřemov.
4) Starší něměcké označení Heylendorf.
s) Od 17. století nahrazeno názvem Gross Heilendorf (používáno až do roku 194s).
6) V 18. a 19. století
Velký Postřelmov (Velký Postřelimov), Hrubý Postřelmov (Hrubý Postřelimov).
7) Od roku 1893 úřední název Postřelmov.
8) V roce 1939 latinizovaná forma Postrzelimov.

Pověst o původu jména Postřelmov
„Dle pověsti nazývala se obec postřelmovská původně jinak. Jména Postřelmov dostalo se jí podle následující události:
V části obce, které se říká V Kopci, stávala kdysi tvrz. Jejím majitelům náležela celá obec, která tvořila samostatné panství. Občané byli se svými pány, kteří neustále pečovali o blaho svých poddaných, docela spokojení, vždyť ani mnoho roboty od nich nepožadovali. Tak si zvykli pracovat jenom na svém a o panské se starali málo. Stává se ovšem nezřídka, že ke každému novému pánu poddaní pohlížejí s jakousi nedůvěrou, třebaže by byli přesvědčeni o jeho spravedlnosti a nestrannosti. Nejinak tomu bylo v Postřelmově. Když starého rytíře ukládali do hrobky, řešila vesnice závažnou otázku, jaký bude jeho mladý nástupce. Postřelmovští sice znali syna zemřelého rytíře dobře a dle dosavadních zkušeností mohli se od něho nadíti jen dobrého, avšak dědicové se začasté mění. A ukázalo se, že jejich obavy nebyly bez příčiny. Zatím co až dosud každý nový pán potvrdil jejich stará privilegia, tentokrát nový rytíř tak učinit opomenul.
Jednoho dne začaly v obci prosakovat řeči, že se má na šíje občanů opět uvrhnout staré jho roboty. Ta nepravdivá zpráva byla rozšířena panskými služebníky, kteří si umínili rolníky pozlobit. Ale způsobila roztrpčenost, která se vzmáhala tak, až došlo k zjevnému odboji. Vesničané se srotili a začali tvrz obléhat a dobývat.
Pod vedením svého pána se posádka tvrze hájila tak udatně, že nebylo možné hradby ztéci, přesto však kruté šarvátky neustávaly a rytíř sám byl při nich na rameni střelou zasažen. Již se zdálo, že tvrz bude přece jen dobyta, když se roznesla zpráva, že rytíři spěje na pomoc několik rytířů z okolí s početnou družinou. Po této zprávě obléhání rychle skončilo. K poctě osvoboditelů byl na tvrzi vystrojen bohatý hodokvas, když tu hodovníkům bylo ohlášeno poselství rolníků. Teprve nyní se rytíř dověděl, že celé nedorozumění mezi pánem a poddanými zavinilo služebnictvo tvrze. Deputace vesničanů svou řeč zakončilo prosbou, aby trest za vzpouru byl všem prominut. A když se za to i všichni přítomní rytíři přimluvili, skutečně se tak stalo. Ale pouze s tou podmínkou, že obec musela své původní jméno odložit, a za to, že její obyvatelé svého pána postřelili, nazvali ji Postřelmovem.“

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Postřelmov – Tvrz – Původ jména Postřelmov

  1. Pingback: kraj Olomoucký – Zábřežsko | Majovyhonzik – obyčejné neobyčejným pohledem

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s