Ostrava – Nová Ves – kostela sv. Bartoloměje – potrestaná děvečka

Okres Ostrava, – Moravskoslezský kraj

Počátkem 14. století založil na území dnešní Nové Vsi syn Jindřicha z Frýdlantu lenní statek. Také město Moravská Ostrava získala zde záhy pozemky, černý les zvaný Skřínky, louky a náplavy podél pravého břehu řeky Odry. Později (po14.stol.) byla Ostravskými část lesa vykácena a přeměněna na louky. V těchto místech vznikly po roce 1525 nové usedlosti, které byly základem nové vsi, odtud také dnešní název obce. Prvá písemná zpráva je až z r. 1584, ačkoliv počátky Nové Vsi se kladou daleko dříve. Roku 1539 koupilo město Moravská Ostrava sousední Čertovou Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a r. 1555 ves Přívoz. Před tímto nabylo město osadu Nová Ves. Od svého založení byla však nejchudší poddanskou vsi města Moravské Ostravy. Časté rozvodnění řeky Odry působilo značné škody na úrodě, půda trpěla značkou vlhkostí a protože nebyla úrodná, nebylo v Nové Vsi žádných sedláků. Obyvatelé se zabývali zahradnictvím a rybolovem, kdy Hukvaldské panství mělo v Nové Vsi své rybníky. Nová Ves, nejen že byla chudou poddanskou vsí, ale musela platit i za válečné tažení, která neminula Moravskou Ostravu. Tak v roce 1642 na Moravu táhla Švédská vojska. Industrializace sousedních obcí v 2. polovině 19. a na počátku 20. století zasáhla hluboce do života obce, kdy zdrojem obživy nebylo již výhradně zemědělství, ale též průmysl a hornictví. Nastal příliv obyvatelstva, kdy z původních 659 v r. 1890 se zvýšil v r. 1900 na 1212, v r. 1910 bylo již 1538 obyvatel. Nejvyšší počet obyvatelstva nastal v r. 1930, kdy čítal 2275 a dosáhl svého vrcholu.
Krátce po r. 1742 počala se budovat silnice, která měla spojit Opavu s Těšínem přes Moravskou Ostravu a Svinov, tedy i přes Novou Ves. Stavba pokračovala pomalu, takže o jejím skutečném dokončení se hovoří až po r. 1781. Ze současného pohledu se jedná o dnešní tř. 28. října.

Počátky legendami opředeného kostela sv. Bartoloměje v Nové Vsi sahají do 15. století. Roku 1443 byla na místě současného kostela vystavěna ostravským farářem Řehořem malá kaple. Ta byla později zbořena a na konci 16. století byla postavena kaple nová, v gotickém slohu. Po přístavbě barokní lodi v 18. století byla gotická okna zazděna a kaple proměněna v presbytář nového kostela sv. Bartoloměje, který je 24,5 m dlouhý a 13,5 m široký. K cennému vybavení kostela patří obraz Ukřižování od J. Milotského z roku 1639. Na hlavním oltáři je umístěna socha sv. Bartoloměje s kůží sedřenou s těla a přehozenou přes rameno. Vedle hlavního oltáře je zavěšen erb kanovníka Františka Ondřeje svobodného pána z Mandorfu, který působil v 90. letech 17. století jako farář v Prostějově. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Barboře a Čenstochovské Matce Boží. Ve věži nad presbytářem visel ještě v 19. století zvon z roku 1629. Větší opravy prodělal kostel roku 1807, kdy hrozilo jeho zboření, a potom roku 1913. Tehdy se začalo uvažovat o zřízení fary v Nové Vsi a bylo navrhováno postavit kostel zcela nový a kostelík sv. Bartoloměje zachovat pouze jako hřbitovní kapli. Od svého založení totiž patřila Nová Ves k farnímu úřadu v Moravské Ostravě, od roku 1913 potom k Mariánským Horám.

Podnětem pro vznik nejrůznějších pověstí byla železná pouta umístěná u hlavního oltáře. Podle jedné jsou zde uložena na památku zázračné záchrany hraběte z Pražma, kterému se prý i s pouty podařilo utéct lupičům a na místě pozdějšího kostela se pouta po jeho modlitbách sama uvolnila. Další z pověstí se snaží vysvětlit název kostelíka, kterému se říká také „U hrůbků“. Roku 1561 zde prý měli být na útěku zabiti a pak pochováni dva mniši benediktini z kláštera v Orlové.

V nedalekých horách Slezských sloužila na faře velmi srdnatá děvečka. Nebála se ničeho. Bylo to večer před sv. Martinem. Děvečka z fary, jakož i mnoho jiných
sešlo se u souseda na „přástku.“ Že při takých příležitostech mladí chasníci nescházeli, rozumí se samo sebou. Mluveno o všeličem, až přišli i na strašidla.
Děvečka z fary si jen posměch ze všeho dělala. Mezi jiným pravila: „Abyste věděli, že se nebojím, donesu vám lebku z kostnice na hřbitově.“ A než se toho
kdo nadál, pádila na hřbitov. Směle vešla do kostnice, vzala jednu z nashromážděných zde lebek a přinesla ji k sousedovi. Celá společnosť shrozila se toho. Brzy odešli všichni
domů a děvečka pohodíc lebku u fary do kouta, ulehla. O dvanácté hodině slyší slabé klepání na okno a hned na to slabým hlasem tato slova: „Nepřineseš-li lebku v půl hodině nazpět na místo kde jsi je vzala, zle s tebou bude!“ Děvečka se sice ulekla, ale předce vstala, vzala bílý šátek, a zaobalivši
lebku, kráčela k nedalekému hřbitovu.
Uloživši lebku na místo, odkud ji dříve byla vzala, chtěla pospíchati nazpět. Avšak kostlivec ve dveřích zabránil jí v tom. „Že jsi dělala z nás mrtvých posměch a nám při vypravování na „přástce“ ani v hrobě pokoje nedala a mimo to lebku mého bratra zde vzala,“ pravil dívce, „máš býti náležitě potrestána. Zde na tom míste, kde jsi lebku vzala, umříti
musíš!“
Sotva to kostlivec dopověděl, padla děvečka strachem na celém těle se třesouc do mdlob.
Ráno našli ji v kostnici mrtvou. I pochovali ji nedaleko kostnice a postavili malý náhrobek na její rov. Od těch dob nikdo se neopovážil při „přástkách“ o duchách, strašidlech
a o mrtvých mluviti neb z nich posměch si činiti.

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice hřbitovy, lapkové doby minula. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Ostrava – Nová Ves – kostela sv. Bartoloměje – potrestaná děvečka

  1. Pingback: kraj Moravskoslezský – okres Ostrava | Majovyhonzik – obyčejné neobyčejným pohledem

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s