Obec Kratonohy – barokní kostelík sv. Jakuba Většího – kazatelna ve tvaru velryby, prace španělských mistrů – přízrak bezhlavé kobyly – duch šlechtice Kinského

Obec Kratonohy leží 20 km západně od Hradce Králové u silnice č. 11 Poděbrady – Hradec Králové.

Skládá se z vlastních Kratonoh a místní části Michnovka.

Obec Kratonohy ( 234 m n. m.) leží v rovinaté zemědělské krajině. Michnovka ( 257 m n. m. ) je pod zalesněnými svahy Velké Doroty (291,6 m n. m.).

Severně od Kratonoh protéká řeka Bystřice ve dvou liniích jako stará a regulovaná nová řeka. Rovinatý terén je místy podmáčen. Nížinná část katastru obce je formována řekou, podmáčení se objevuje i v místním názvu Rybníky, Na bahnech a Bahnivka. Dálnice D 11 kopíruje jižní hranici katastruobce Michnovka.

Kratonohy se postupně rozvíjely kolem komunikace mezi zámkem a dvorem a kostelem. Jde o ulicovou kompozici s poměrně širokou komunikací, která se rozšiřuje v západní části, u kostela do jakési návsi. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba většího a barokní brána bývalého poplužního dvora. Novou dominantou je vodojem Hydroglobus. V obci je zachována tradiční drobná lidová zástavba – malé statky s hospodářstvím s dochovanými stodolami.

Jméno vsi je odvozeno od ironické přezdívky (posměšného označení) některých lidí ze vsi, kratonožka, kraťnoha. Je to jméno poměrně staré, výskyt tohoto typu jmen u nově vzniklých vesnic se předpokládá v 11. až 12. století.

  Kratonohy podle pověsti založil Býd, syn Kouřimského knížete Slavomila na místě, kde se svými lidmi tři dny odpočíval. Z toho lidová etymologie usoudila na název obce – unaveným lidem se krátil krok, přeneseně i nohy. Účelem tohoto etymologického vysvětlení názvu bylo nahrazení původu ironické přezdívky.

  První historická zmínka o obci pochází z roku 1316, ale byly zde učiněny nálezy předmětů z mladší doby kamenné(pazourkové nožíky, škrabadla atd.).

  V historii stála v Kratonohách tvrz a vesnice byla samostatným zemanským statkem. Na místě bývalé tvrze stál barokní zámek.

  Zámek po nevhodných novodobých úpravách fasády již ničím zámek nepřipomíná. Poslední zbytek po zámku je brána hospodářského dvora, postavená po roce 1720 snad podle návrhu G. Santiniho nebo jeho žáků. Nad branou je umístěn erb Kinských. Vesnice měla nepřehledné vlastnické vztahy. Ve 14. století pravděpodobně již existovala tvrz, ale nejstarší písemný doklad o tvrzi pochází z 16. století. Ve druhé polovině 14. stol. se jako majitelé připomínají pánové z Častolovic, Licek z Kratonoh a Perchta, dcera Sezemy z Kostomlat. Od konce 15. století až do Bílé hory drželi Kratonohy Dobřenští. V roce 1623 Kratonohy koupila Alžběta Vchynská z Vchynic na Chlumci. Statek do roku 1644 měli Kinští, ti však jej pro dluhy odprodali Asterlům z Asterfedu. Během 17. století zaniká tvrz, již se nevyskytuje v soupise majetku. Ves připadla Bryslům. Barbora, vdova po Františku Bryslovi, prodala roku 1701 Kratonohy svému bratrovi Václavu Michnovi z Vacínova. Václav Michna Kratonohy prodal opět Václavu Norbertu Kinskému. Někdy poté byl postaven na místě bývalé tvrze zámek, autorem mohl být G. Santini, ale byl to spíše některý z jeho následovníků. Za panství Kinských Kratonohy i se zámkem zůstávaly ve stínu chlumeckého rezidence Karlova Koruna a ve druhé polovině 18. století Kratonohy splynuly s chlumeckým panstvím.
  Od roku 1772 tu jako správce působil despota Matyáš Graulich. Když 24. března 1775 vypuklo selské povstání také v Kratonohách, Graulich uprchl, ale stihl v zahradě uschovat většinu peněz. Po selských bouřích byl zámek opraven a přestavěn. Zámek zůstal ve vlastnictví až do 20. století. Část zámku a zbytky hospodářského dvora byly restituovány.

  Historickou hodnotu má barokní kostelík sv. Jakuba Většího. Už první zmínka o kostele pochází z roku 1351, respektive 1352. Původní gotický kostel byl v roce 1384 a 1409 kostelem farním. Barokní úpravy byly provedeny za hraběte Michny v roce 1710, který vlastnil Kratonohy v letech 1701 – 1716 a tehdy se stal opět kostelem farním. V roce 1693 podala žádost paní Barbora Bryslová, rozená Michnová z Vacínova, k české zemské komoře o povolení lámání kamene z jistého lomu při Hůře Kunětické a to pro stavbu kostela v Kratonohách zasvěceného Všem svatým. Žádosti bylo vyhověno s tím, že lámání a otevření skály, jakož i vození kamene si obstará vlastními lidmi. V roce 1716 koupil Kratonohy nejvyšší kancléř království českého František Ferdinand hrabě Kinský. v tuto dobu byl již baroknì přestavěny kostel úplně hotový. Dobrodinci tohoto kostela byli : pan Jan Zabrdovec, který držel poplužní dvůr v Obědovicích, rovnìž pan Jiřík a Jan z Obědovic. Také urozená paní Magdalena, manželka pana Jaroslava Vodkolka pána z Obědovic.
  Venkovní stavba nenapovídá nic o hodnotách, které se skrývají uvnitř. Je to jeden z nejpůsobivějších venkovských barokních kostelních interierù v Čechách. Kněz káže z otevřené tlamy obrovské velryby, mši svatou slouží před jeskyní, kterou kromě světců obývají plameňáci, sovy, orlíci a jiní ptáci. Provenience tohoto celku je Španělska. Oltář v podobě jeskyně je replikou oltáře sv. Jakuba ze španělské Compostely. Manželka Jana Adama Michny z Vacínova byla Španělka, která stejně jako většina jejich krajanek přišlých v pobělohorské době do Čech, usilovala přenést alespoň kus španělského katolicismu do své nové vlasti. Lze předpokládat, že interiér kostela vytvořili přímo španělští umělci, a to všetně štukatur a maleb na klenbách s neobvyklými motivy Kristova mládí. Reliéfy jednotlivých zastavení Křížové cesty umístěné na stěnách uvnitř kostela pořízené začátkem 20. století jsou připisovány českému sochaři Suchardovi. Na vrcholu vítězného oblouku kostela je alianční erb vymalovaný v plasticky bohatě zdobených kartuších, kde se michnovský znak objevuje společně s heraldickým znakem Michnovy manželky Marie Karoliny von Wopping. Právě skoro za 100 let v roce 1807 po nákladné obnově kostela hrabětem Michnou vyhořela dřevěná zvonice, která před hřbitovem stála (dříve byl hřbitov okolo kostela), kostel požárem mnoho utrpěl, střecha na něm shořela i klenba popraskala. Roku 1824 byla vystavìna věž nová. V roce 1841 byl bohužel kostel zneuctěn, a to 15. ledna v noci svatokrádeží monstrance (ozdobná schránka na uctívání hostie) a ciboria (liturgická nádoba na hostie). Nejsvětější tělo Páně bylo nalezeno na oltáři.

  Bezhlavý kobyla – Od kostela ke kapličce v noci bloudil přízrak velké černé kobyly bez hlavy. Byl to duch šlechtice Kinského, který na Moravě přišel o hlavu a byl v Kratonohách beze všech obřadů bezhlavý pochován.

  Michnovka

  Má obdobnou ulicovou kompozici jako Kratonohy s tím že domy na severní straně jsou typově téměř shodné. Jde o menší osadu, opřenou na jihu o zalesněný chlum. U zástavby je starší kravín. Oboustranné chodníky a uspořádání dávají Michnovce v podstatě dobrou vizitku, kterou doplňuje dřevěná zvonička. K záporným stránkám patří úplná absence občanské vybavenosti – ta je zajišťována v Kratonohách.

  První vsí existoval na stejném místě dvůr a ovčín, který se jmenoval Vejrov. Jméno nově založená ves dostala roku 1701 podle majitele Jana Václava Michny z Vacínova.

  Roku 1409 je záznam o vsi Miličov, Mileč poblíž Kratonoh. Za Michnovku byla považována i dnes neznámá ves Nedabylice s tvrzí, která měla být buď na místě Michnovky nebo při bílavských rybnících na západním svahu Vrší mezi Chudeřicemi a Chýští. Podle posledních výzkumů je lokalizována k rybníku Kocouřík, severovýchodně od Chýště.

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR
Příspěvek byl publikován v rubrice bezhlavý jezdec, duchové, kosteli, slovanské a keltské hradiště a staré pohánské svatině, spojení zvířete a tajemného místa - kůň, spojeni zvířete a tajemneho mista - ptaci. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s