Archiv autora: majovyhonzik

majovyhonzik se představuje:

je mi 31 let a chsi se zde věnovat zajimavým místům, tajemným i obyčejným ale něčím vynikají nad ostatními , zajimavé události z toho místa, historie Jinak povoláním jsem truhlář , bydlištěm Šumperk, ČR

Adam Erdman Trčka z Lípy – rod Trčků z Lípy – spolu s Albrechtem z Valdštejna byl také zavražděn v Chebu

Adam Erdman Trčka z Lípy, byl český šlechtic z rodu Trčků z Lípy, císařský generál za třicetileté války, blízký spolupracovník Albrechta z Valdštejna, s nímž byl také zavražděn. Pocházel z českého rodu Trčků z Lípy, byli jedním z nejvýznamnějších českých … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Mistr Jan Hus – první komunista

Kromě historie života Jana Husa existuje i paralelní historie pohledů na tuto významnou postavu. Hus se v průběhu dějin dočkal velmi rozdílných interpretací a komunisté ho dokonce dokázali využít k protináboženské propagandě. Už na počátku padesátých let Gottwaldův režim učinil … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Liberec – nočník republiky – jizerské hory – nočník Evropy

Liberec – nočník republiky – jizerské hory – nočník Evropy Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského trojzemí. Liberec bývá nazývan nočník republiky, pro vysoký počet srážek. kde průměrný úhrn srážek činí 803,4 mm ročně. Nejdeštivějším měsícem … Pokračování textu

Rubriky: Počasí - záznamy bouřek v dějinách | Napsat komentář

Praha – Albrecht z Valdštejna nacistický hrdina – německé jednotky ss Wallenstein

Albrecht z Valdštejna nikdy nemluvil česky, ačkoliv mu patřilo obrovské území na severu Čech a český jazyk znal velmi dobře. Přesto se striktně držel němčiny. Veškerou mluvu i korespondenci po celý život vedl německy. Na cestách získal velké jazykové znalosti … Pokračování textu

Rubriky: Druhá světová válka | Napsat komentář

Smrkovická obora – Valdštejnova zaliba – koně

Smrkovická obora, byla založena v roce1623 a po zavraždění Albrechta z Valdštejna patřila více než sto let pod Kladruby. Vévoda Albrecht koně miloval zřejmě více než lidi. Odhaduje se, že vévoda vlastnil osm set až tisíc koní. Vévoda miloval velké … Pokračování textu

Rubriky: spojení zvířete a tajemného místa - kůň | Napsat komentář

Cheb – Valdštejnova vražda – nervová forma syfilis

 Cheb (německy Eger, v chebském sudetoněmeckém nářečí Egha), je město na západě Čech v blízkosti hranic s Německem, v Karlovarském kraji, ležící na řece Ohři v okrese Cheb. V době třicetileté války si město udržovalo svůj středověký ráz s … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Jičín – hlavní město Frýdlantského vévodství – terra felix

Město Jičín se nachází v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách, asi 85 km od Prahy v krásném prostředí Českého Ráje na řece Cidlině. Město se jmenuje podle manželky krále, Guty Habsburské čili Jitky, manželky Václava II. Město Jičín spojeno s … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Frýdlant – pokojná země – Albrecht Eusebius z Valdštejna – terra felix – šťastná země

Město Frýdlant rozkládající se na obou březích řeky Smědé tvoří přirozené centrum celého Frýdlantského výběžku. Vznikalo a rozrůstalo se ve stínu stejnojmenného hradu střežícího zemskou stezku do Lužice. Zvláštní jméno bývá vysvětlováno starou pověstí, podle které žil před mnoha staletími … Pokračování textu

Rubriky: císař král president, pronasledování nekatolických křeštanů, pronásledování evangelíků | Napsat komentář

Frýdlant – zlá pani – Kateřina z Redernu – dům nechala vyčnívat úmyslně, aby tím narušila pravidelný obdélník frýdlantského náměstí

Zajímavým místem stojícím za vidění při návštěvě Jizerských hor je Frýdlant. Nevelké město je nejstarším městem jizerskohorského podhůří a dlouhá léta bylo i hlavním správním střediskem frýdlantského a libereckého panství. Řeka Smědá, na jejímž pravém břehu se Frýdlant rozkládá, tvoří … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Frýdlant – redernove – Melchior – Kateřina – Kryštof – rodinny příbuzný Jáchym Ondřej Šlik

 Rod Biberštejnů roce 1551 vymřel po meči Kryštofem V., tím dochází na Frýdlantsku ke změně majitelů panství. Po smrti Kryštofa V. držela sedm let panství královská komora jako léno, které nani spadalo vymřením frýdlantské větve biberštejnského rodu. Nároky lužických … Pokračování textu

Rubriky: pronasledování nekatolických křeštanů, pronásledování evangelíků, švédské utoky na naši zemi | Napsat komentář

Frydlant – Bedřich z Bibrštejna – čertem hrál kostky

 Frýdlant Mnoho obyčejných i tajemných a podivuhodných příběhů se událo na hradě Frýdlant. A podle těch záhadných událostí vznikaly mnohé pověsti. Před dávnými časy, které se staly minulostí žil na hradě pán Bedřich z Bibrštejna se svou chotí. Pán … Pokračování textu

Rubriky: čertovská místa | Napsat komentář

Břidličná – dříve Frýdlant nad Moravicí – místo klidu, bezpečí, pokoje – případy vampyrismu

Okres Bruntál kraj Moravskoslezský Břidličná (německy Friedland, dřívější český název Frýdlant nad Moravicí) je město ležící východně od Rýmařova, v údolí na soutoku řeky Moravice a potoka Poličky, na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku. Jméno Frýdlant pochází z němčiny. Vridelant … Pokračování textu

Rubriky: Upíři a lidé kteří dokázali vysát z člověka život, čarodějnice a lidé co se upsali dáblu | Napsat komentář

Frydlant – Biberštejni králi se zavazali slibem věrně sloužit i doprovázet a plnit všechna jakákoliv práva podle obyčejů království českého 

Začatek existence Frýdlantského hradu dokladá listina, která je nejstarším písemným dokladem o existenci frýdlantského hradu, který se zde objevuje pod názvem – Castrum Vridelant -. Rod Biberštejnů získává Frýdlantsko s okolím Liberce na základě kupní smlouvy za 800 hřiven stříbra. … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Míšeň – vojenského tažení do Čech – válečné útoky zahalene do roucha náboženského

Sasko – Míšeň vděčí za své založení německému králi Jindřichu I., který nechal na zdejší skále zbudovat hrad během svého vojenského tažení do Čech roku 929. Zdejší hrad nesl jméno „Misnia“. Pod jeho hradbami se nacházela původně slovanská vesnice „Meisa“ … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

České budějovice – čeče z budějovic – král Přemysl Otakar odňal Budějovice

 Přemysl Otakar II. koupil od Čéče z Budivojic, vsi ležící severně od pozdějšího města, pozemky na soutoku Vltavy s Malší a roku 1265 založil město. Mělo se stát oporou královské moci proti jihočeskému šlechtickému rodu Vítkovců. I tehdy se … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář