Archiv pro rubriku: Uncategorized

Adam Erdman Trčka z Lípy – rod Trčků z Lípy – spolu s Albrechtem z Valdštejna byl také zavražděn v Chebu

Adam Erdman Trčka z Lípy, byl český šlechtic z rodu Trčků z Lípy, císařský generál za třicetileté války, blízký spolupracovník Albrechta z Valdštejna, s nímž byl také zavražděn. Pocházel z českého rodu Trčků z Lípy, byli jedním z nejvýznamnějších českých … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Mistr Jan Hus – první komunista

Kromě historie života Jana Husa existuje i paralelní historie pohledů na tuto významnou postavu. Hus se v průběhu dějin dočkal velmi rozdílných interpretací a komunisté ho dokonce dokázali využít k protináboženské propagandě. Už na počátku padesátých let Gottwaldův režim učinil … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Cheb – Valdštejnova vražda – nervová forma syfilis

 Cheb (německy Eger, v chebském sudetoněmeckém nářečí Egha), je město na západě Čech v blízkosti hranic s Německem, v Karlovarském kraji, ležící na řece Ohři v okrese Cheb. V době třicetileté války si město udržovalo svůj středověký ráz s … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Jičín – hlavní město Frýdlantského vévodství – terra felix

Město Jičín se nachází v Královéhradeckém kraji v severovýchodních Čechách, asi 85 km od Prahy v krásném prostředí Českého Ráje na řece Cidlině. Město se jmenuje podle manželky krále, Guty Habsburské čili Jitky, manželky Václava II. Město Jičín spojeno s … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Frýdlant – zlá pani – Kateřina z Redernu – dům nechala vyčnívat úmyslně, aby tím narušila pravidelný obdélník frýdlantského náměstí

Zajímavým místem stojícím za vidění při návštěvě Jizerských hor je Frýdlant. Nevelké město je nejstarším městem jizerskohorského podhůří a dlouhá léta bylo i hlavním správním střediskem frýdlantského a libereckého panství. Řeka Smědá, na jejímž pravém břehu se Frýdlant rozkládá, tvoří … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Frydlant – Biberštejni králi se zavazali slibem věrně sloužit i doprovázet a plnit všechna jakákoliv práva podle obyčejů království českého 

Začatek existence Frýdlantského hradu dokladá listina, která je nejstarším písemným dokladem o existenci frýdlantského hradu, který se zde objevuje pod názvem – Castrum Vridelant -. Rod Biberštejnů získává Frýdlantsko s okolím Liberce na základě kupní smlouvy za 800 hřiven stříbra. … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Míšeň – vojenského tažení do Čech – válečné útoky zahalene do roucha náboženského

Sasko – Míšeň vděčí za své založení německému králi Jindřichu I., který nechal na zdejší skále zbudovat hrad během svého vojenského tažení do Čech roku 929. Zdejší hrad nesl jméno „Misnia“. Pod jeho hradbami se nacházela původně slovanská vesnice „Meisa“ … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

České budějovice – čeče z budějovic – král Přemysl Otakar odňal Budějovice

 Přemysl Otakar II. koupil od Čéče z Budivojic, vsi ležící severně od pozdějšího města, pozemky na soutoku Vltavy s Malší a roku 1265 založil město. Mělo se stát oporou královské moci proti jihočeskému šlechtickému rodu Vítkovců. I tehdy se … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Časlav – Páni z Chlumu – odňal král Přemysl Otakar II.

Přemysl Otakar II. (1253 – 1278) obeslal před pražský soud všecky vladyky a šlechtice, kteří si svou věrností ke králi Václavu I. statky vynutili, a protože tato dědictví nebyla zpupná, tj. svobodná, nýbrž zápisně královská, odňal jim je. Mezi mnohými … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Poděbrady – zabral po zemřelém Vilémovi z rodu Hroznatovců/Sezemovců Přemysl Otakar II. jako odúmrť

Lazeňské město Poděbrady leží v malebné Polabské nížině 50km od Prahy. Poděbrady zabral po zemřelém Vilémovi z rodu Hroznatovců/Sezemovců Přemysl jako odúmrť – bez ohledu na žijící blízké příbuzné (pány z Choustníka). V roce 1257 bojoval ve vojsku krále Otakara … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Louny – Král Přemysl Otakar II. odňal Janovi Plichtovi Louny, které pak povýšil na město

Pánové ze Žerotína jsou potomky pánů z Hořovic, na což ukazuje i podobnost jejich erbů. Habart z Hořovic (Gebhardus), byl purkrabí na Přimdě, Jan Plichta ze Žerotína (potomek Habarta z Hořovic), byl manem Václava I., královským správcem vsi Louny. Král … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Boreš z Rýzmburka – popraven za vzpouru proti králi Přemyslu Otakarovi II.

Boreš z Rýzmburka (Rieseburka) (1210/1215 – 1277), český šlechtic, za vlády Václava I. nejvyšší maršálek Českého království a nejvyšší komorník. Pocházel z rodu Hrabišiců. Psal se podle hradu Riesenburg, který založil a dnes je znám jako Osek. Jeho bratr Slávek … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Beneš ze Cvilína – obviněn ze zrady a popraven

 Benešovým otcem byl Vok z Benešova (1219-1222). Beneš měl pravděpodobně 7 bratrů. Prvním byl známý šlechtic Milota z Dědic, neméně známý byl Tobiáš z Bechyně (z Benešova), pozdější pražský biskup. Dalšími bratry byli Robert, který předčasně zemřel a Ondřej, … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Frýdlant – Ronovcům odebran králem Přemyslem Otakarem II

 Město Frýdlant leží na severu Čech v okrese Liberec v Libereckém kraji, na okraji Jizerských hor. 20 km severně od Liberce Tento kraj (Frýdlantsko spolu s Žitavskem a Šluknovském) se nazýval Záhvozdí (lat. Zagost), náležející politickou správou k Žitavě … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Šumperk – dominikáni – Bruno ze Šaumburku

Schönberg – „pěkný vrch“. Tak se to učí i školáci ve vlastivědě. Ale vše je uplně jinak než jak se nás snaží učit nejen na školach dějiny. V jménu Šumperku – původně – Šumberk – se odráží jméno zakladatele, a … Pokračování textu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář